بیمارستان رسول اکرم تهران

بیمارستان رسول اکرم تهران

بیمارستان رسول اکرم تهران

این پاوپوینت شامل:

سایت بیمارستان

پلان های بیمارستان بهمراه کاربری فضا ها

راه های ارتباطی فضا ها در هر پلان

دیاگرام فضا های همکف و اول به همراه عکس فضا ها

معرفی قسمت های مختلف بهراه عکس و دیاگرام و راه ها ی ارتباطی و معرفی تک تک فضاها

بهمراه 3 عکس سه بعدی از پلان بیمارستان

شامل 43 اسلاید


خرید آنلاین