قالب بندي پل هاي بتن آرمه

قالب بندي پل هاي بتن آرمه


قالب بندي پل هاي بتن آرمه

حجم فایل : 7.4 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 29
قالب بندي پل هاي بتن آرمه پل ازقسمت های مختلف شمع،شالوده،ستون،کوله وعرشه تشکیل می شود. درشالوده ی آن از قالب های مدولار و متعلقات آن بهره گرفته ودر ستون هاچنانچه دایره ای شکل باشند از قالب های گرد یا ترکیبی از قالب های گرد و مدولار و متعلقات آن ها استفاده می گردد. همچنین درکوله و عرشه پل ازقالب های مدولار و خاص و متعلقات آن استفاده می شود. قالب بندی پل بتني: اجرای قطعات پل به دو صورت انجام می شود:

1- به صورت پیش ساخته در کارگاه
2- به صورت درجا و در محل اجرا تنظيم مجموعه قالب بندي: قالب بايد طوري طراحي شود که بتواند بارهاي وارده را قبل از اينکه سازه بتني مقاومت کافي بدست آورد با ايمني مناسب تحمل کند.
مجموعه قالب بندي بايد در تمامي مراحل قبل از بتن ريزي ، ضمن و بعد از آن به دقت زير نظر باشد و به منظور حفظ مجموعه در محدوده رواداري هاي تعيين شده تنظيم شود.
تعبيه خيز اوليه براي تيرها و دال هاي دهانه بزرگ به طوري که بتواند تغيير شکل دراز مدت ناشي از بار مرده را جبران نمايد، الزامي است. قالب های مورد استفاده در پل های بتن آرمه شامل موارد زیر می باشد:
1- قالب فونداسیون
2- قالب ستون
3- قالب تیر سرستون
4- قالب های عرشه قالب بندی پل: قالب بندی پل بر اساس آیین نامه: با توجه به نشریه شماره 389 (آیین نامه طرح و محاسبه پل های بتن آرمه) برای اجرای قالب بندی باید با توجه به فصل نهم آیین نامه بتن ایران (آبا) مراجعه شود، که در آیین نامه آبا بند 9-5 چنین آمده است:
قالببندی سازه ها در این مجموعه نیز آورده شده است. ضوابط این فصول برای ساختمان ها و پلها یکسان است و در مورد پلها نیز باید رعایت شوند. مگر در شرایط خاص و برای قالب بندی سازه های ویژه باید تدابیر خاص اتخاذ شود، که به بررسی انواع قالب بندی های خاص می پردازیم. قالب های عرشه بر دو نوع می باشد:
1- قالب های عرشه برای پل هایی که عرشه آنها به صورت دال تخت و یا دال و شاهتیر به صورت درجا و یکپارچه اجرا می گردند.
2- قالب های عرشه برای عرشه هایی که تیرهای حمال آنها به صورت پیش ساخته ی بتن آرمه و یا فولادی می باشند. قالب های عرشه: یک روش برای قالب بندی عرشه یا دال بتنی پل، استفاده از قالب هایی است که به تیرهای فولادی سازه اصلی آویزان می شوند. تیرهای قالب که بین تیرهای اصلی وعمود برآنها قرار می گیرد،توسط پیچ به بال فوقانی تیر های سازه اصلی متصل گردیده اند وقالب بندی دال پل برروی این تیر ها قرارمی گیرد. برای برچیدن این قالب ها،کافیست پیچ های اتصال را از تیر سازه ی اصلی بازنموده وتیرهای قالب را پایین آورد. توجه شود که قالب ها وتیرچه های آن ها می تواند از نوع قالب های پیش ساخته با عرض های متداول باشد وپس از برچیدن بی آنکه آسیبی به آنها برسد برای قسمت های بعدی مورد استفاده قرارگیرند. قالب بندی عرشه پل بتنی با استفاده از قالب های آویزان ازتیر های فولادی ازاین...

خرید آنلاین